Thực đơn bữa trưa

Thực đơn bữa trưa

Thực đơn bữa trưa không áp dụng vào Chủ Nhật và các ngày lễ.

Khai vị: Chọn lựa súp Bắc Kinh hay Chả giò. Tất cả món ăn đều được dọn cùng với cơm.

Mì hoặc cơm chiên: phụ thu €3,00
Thêm phần nước sốt: phụ thu 2,00€