Tiếp xúc

Kontakt

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi! Gọi cho chúng tôi, viết email, sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi hoặc đến gặp trực tiếp!

Phongs Restaurant
Bielefelder Str. 51
33104 Paderborn

Điện thoại: +49 5254 87866
E-Mail: info@phongs-restaurant.de