Giờ mở cửa

Giờ mở cửa

 

Giờ mở cửa


Thời gian mở cửa đặc biệt

Trong tình hình hiện tại, thời gian mở cửa sau đây được áp dụng:
Thứ Ba đến Chủ Nhật:
12:00 chiều – 2:00 chiều
Buổi tối từ 6:00 chiều

Đóng cửa vào các ngày Thứ Hai (trừ ngày lễ)

Hướng