Giờ mở cửa

Giờ mở cửa

 

Giờ mở cửa


Xin lưu ý rằng chúng tôi đang trong kỳ nghỉ từ ngày 8 tháng 7 – ngày 12 tháng 8 năm 2024.

Giờ mở cửa của chúng tôi:
Thứ Ba đến Chủ Nhật:
12:00 chiều – 2:00 chiều
Buổi tối từ 6:00 chiều

Đóng cửa vào các ngày Thứ Hai (trừ ngày lễ)

Hướng